16.01.2020р. Інформація про загальну кількість акцій станом на 13.01.2020р.
17.01.2020р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента станом на 17.01.2020 р.
17.01.2020р. Особлива інформація погодження вчинених правочинів станом на 17.01.2020 р.
17.01.2020р. Особлива інформація попереднє погодження станом на 17.01.2020р.
13.03.2020р. До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС»
16.03.2020р.Інформація про загальну кількість акцій станом на 13.03.2020р.
15.04.2020р.Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2020р.
17.04.2020 р.Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
30.07.2020р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента.
03.08.2020р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента.
07.08.2020р. До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС»
07.08.2020р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів 05.08.2020р.
21.08.2020р.Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.08.2020р.
28.08.2020р. Особлива інформація значний правочин.