17.01.19.р. Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
17.01.19.р. Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
18.01.19р. Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
14.03.2019р. Оголошення ПрАТ Укренерготранс про проведення загальних зборів 17.04.2019 р
14.03.2019р. Інформація про загальну кількість акцій
02.04.2019р. Пропозиція акціонера до порядку денного загальних зборів від 27.03.2019р.
05.04.2019р. До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС»
16.04.2019р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ "Укренерготранс".
17.04.2019р. Особлива інформація значний правочин (попередня згода)
17.04.2019р. Особлива інформація посадові особи
24.04.2019р. Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік.
27.05.2019р. До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС»
27.05.2019р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ "Укренерготранс".
10.07.2019р. Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
01.10.2019 Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента станом на 30.09.2019
01.10.2019 Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента станом на 01.10.2019
16.12.2019р. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 17.01.2020р.
16.12.2019р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб