19.01.2021р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату переліку на участь у загальних зборах 14.01.2021р.
20.01.2021р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента станом на 19.01.2021р.
20.01.2021р. Особлива Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів на 20.01.2021р.
20.01.2021р. Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 20.01.2021р.
17.03.2021р. До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС».
26.03.2021р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату переліку на участь у загальних зборах 25.03.2021р.
15.04.2021р. Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів.
22.04.2021р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату переліку на участь у загальних зборах 21.04.2021р.
27.04.2021р.Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
27.04.2021р. Особлива Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів на 27.04.2021р.
27.04.2021р. Особлива Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 27.04.2021р.
19.07.2021р. До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС».
19.07.2021р.Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату переліку на участь у загальних зборах 15.07.2021р.
26.07.2021р. Повідомлення про виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «УКРЕНЕРГОТРАНС».
30.07.2021р. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату переліку на участь у загальних зборах 29.07.2021р.
04.08.2021р. Особлива Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину на 04.08.2021р.
13.09.2021р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента станом на 10.09.2021р.
13.09.2021р. Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента станом на 13.09.2021р.
29.10.2021р. Особлива інформація про виплату дивідендів на 29.10.2021р.