10.01.2022. Особлива інформація - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (згідно реєстру станом на 31.12.2021).
10.01.2022 Схематичне зображення структури власності ПрАТ "Укренерготранс" (згідно реєстру станом на 31.12.2021).
10.01.2022 Розкриття інформація про структуру власності ПрАТ "Укренерготранс" 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, (згідно реєстру станом на 31.12.2021).
20.01.2022р. Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
20.01.2022р. Особлива інформація станом на 15.01.2022 (виявлено помилку, спростовано)(недостовірна)
01.02.2022р. Повідомлення про виявлення недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації (особливої інформації станом на 15.01.2022 - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
01.02.2022р. Особлива інформація станом на 15.01.2022 (виправлена)
01.02.2022р. Особлива інформація станом на 31.01.2022 - Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Рішення єдиного акціонера ПрАТ УКРЕНЕРГОТРАНС від 12.12.2022 року